AUTEUR

BIOGRAFIE

Joris-Karl Huysmans

Joris-Karl Huysmans


De terugkeer van Huysmans is charmant. Hij zou een oerconservatieve vrouwenhater zijn, maar uit dit grappige en op enkele pagina’s zelfs ontroerende boek kun je net zo goed het tegendeel opmaken. In Aan de vrouw (prachtige titel) beschrijft Huysmans op smakelijke wijze het huiselijke leven in Parijs aan het einde van de negentiende eeuw, ook heeft hij zonder schroom ‘modern’ willen zijn met deze grootsteedse roman, alles op een ongekunstelde manier en zonder te moraliseren.*****

de Volkskrant


Joris-Karl Huysmans (1848-1907) was een Franse auteur. Hij schreef Aan de vrouw (En ménage) in 1881, drie jaar voor zijn bekendste werk verscheen: Tegen de keer (À rebours, 1884).