AUTEUR

BIOGRAFIE

Ivo Victoria

Ivo Victoria


‘Een avonturenboek met een onontkoombaar wijsgerige strekking’

Trouw


Ivo Victoria (1971) publiceerde eerder de veelgeprezen romans Hoe ik nimmer de ronde van Frankrijk voor min-twaalfjarigen won (en dat het me spijt), Gelukkig zijn we machteloos en Dieven van vuur.